ULASAN PASCA FORUM MENGENAI ISU ICERD

50928415_10214273907063990_4105798656903348224_o

Pada 17 Januari 2019, saya diberi peluang untuk sepentas dengan Prof. Madya Dr. Shamrahayu bagi membincangkan sebuah isu yang kontroversial, iaitu ICERD: Malaysia Di Mata Dunia. Sepanjang saya menjadi panelis bagi mana-mana forum, ini adalah sebuah forum yang paling menarik untuk saya kerana ianya telah menjadi forum yang diwacanakan secara ilmiah dan kritis, dan forum tersebut agak sedikit hangat apabila saya dan Dr. Shamrahayu saling merespon antara satu sama lain dalam beberapa pandangan.

Tetapi kami masih tetap menghormati antara satu sama lain dan memberi peluang penuh kepada setiap antara kami untuk menghabiskan pandangan masing-masing tanpa celahan.

Walaupun isu ICERD ini mungkin dianggap sebagai isu yang “basi” di Malaysia memandangkan Pejabat Perdana Menteri telah mengeluarkan kenyataan yang Malaysia tidak akan meratifikasi ICERD sebelum ini, tetapi elok juga sekiranya isu ini diimbau semula kerana intipati ICERD itu sendiri adalah terbuka kepada perbincangan ilmiah.

Di sini saya merumuskan beberapa pendirian yang saya lontarkan dalam forum tersebut.

1) Pertama, saya berpendirian bahawa ICERD adalah suatu konvensyen yang jika tidak ratifikasi pun Malaysia tiada kerugian apa-apa, tetapi jika diratifikasi, ada manfaatnya untuk Malaysia. Sebab, sesebuah konvensyen bukanlah sesuatu yang wajib diratifikasi oleh mana-mana negara anggota PBB (Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu). Tetapi, jika diratifikasi, ia memberi kesan positif kepada imej Malaysia di mata dunia dan memaparkan komitmen Malaysia untuk membasmi sebarang diskriminasi di peringkat tempatan mahupun antarabangsa.

Dalam masa sama, rakyat Malaysia dapat menikmati kesamarataan hak tanpa menjejaskan hak-hak keistimewaan Melayu dan bumiputera seperti yang termaktub dalam Perlembagaan. Kerana Perkara 1(4) ICERD sendiri sudah membenarkan sebarang tindakan afirmatif diambil bagi menjaga hak kaum tertentu dalam memastikan kesamarataan sosial.

2) Kedua, saya tidak setuju bahawa ICERD adalah isu agenda Barat. Tidak boleh sekadar bermudah-mudahan untuk buat kesimpulan melulu, kerana ICERD itu sendiri ditubuhkan daripada pengalaman-pengalaman dunia yang menghadapi diskriminasi yang teruk pasca Perang Dunia Kedua dan ketika era Perang Dingin. Isi kandungan ICERD adalah melibatkan garis panduan untuk membasmi sebarang diskriminasi.

Nak buat bacaan tersirat pun, tidak wajarlah sampai membina sangkaan-sangkaan yang tidak berasas. Walaupun Malaysia bukan sebuah negara “superpower”, tetapi pengalaman negara-negara lain yang “small power” tapi telah meratifikasi ICERD pun tidaklah menunjukkan kesan negatif daripada peratifikasian ICERD ke atas negara mereka.

3) Ketiga, dalam Perkara 1(1) ICERD, istilah ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan dan etnik tidak diberikan definisi yang mutlak. Malah, dalam Perkara 5(a)(b)(c)(d)(e)(f) juga tidak memberi definisi yang betul-betul mengikat tetang hak-hak sivil dan layanan kesamarataan tersebut. Hal ini bermakna ICERD memberi kebebasan kepada negara-negara yang meratifikasinya untuk mendefinisikan perkara-perkara tersebut sesuai dengan konteks setempat.

Sebagai contoh, sekiranya ras Melayu yang diletakkan dalam Perlembagaan adalah memasukkan elemen-elemen budaya, bahasa, dan agama, maka itu adalah definisi ras di negara Malaysia. Maka, sebarang polisi anti-diskriminasi tidak ada masalah untuk mengambil kira elemen-elemen tersebut sebagai pertimbangan.

4) Keempat, isu ICERD tidak akan menjejaskan kedaulatan Malaysia. Perkara 8-16 ICERD sendiri sudah memberitahu proses-proses yang diambil dalam perlaksanaan ICERD, dan tindakan tertinggi yang akan diambil pun adalah memberi amaran dan cadangan kepada sesebuah negara atas diskriminasi yang berlaku. Itupun sekiranya diskriminasi yang berlaku itu sudah terlalu teruk sehingga melanggar isu-isu kemanusiaan.

Malah, Piagam PBB sendiri pada Bab 1, Perkara 2(4) telah memperuntukkan bahawa tidak boleh ada campur tangan terhadap integriti wilayah dan kebebasan politik bagi mana-mana negara. Jadi, ratifikasi ICERD tidak akan menjadikan kedaulatan negara tergadai, mengikut telunjuk PBB, atau apa-apa sangkaan berkaitan yang tidak munasabah.

5) Kelima, prinsip “pacta sunt servanda” (Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith) yang dipakai dalam perundangan antarabangsa itu perlu dilihat pada konteksnya. ICERD adalah suatu konvensyen yang bersifat “moral binding”, di mana negara yang meratifikasinya adalah secara moralnya perlu mematuhi isi konvensyen.

Tetapi pelanggaran terhadap ICERD tidak akan sampai menjadikan negara menerima sebarang tindakan sekatan (sanction) atau apa-apa yang boleh merugikan ekonomi dan kedaulatan negara. Kecualilah kalau sampai tahap berlakunya etnik konflik dan genosid (genocide) yang melibatkan isu-isu kemanusiaan. Isu-isu itu tidak semestinya menandatangani ICERD pun akan terdedah kepada hukuman antarabangsa kerana telah melanggar “customary law”, ataupun hukum tidak rasmi yang telah dianggap sebagai pengamalan lazim dalam masyarakat antarabangsa.

6) Keenam, isu ICERD adalah isu perundangan antarabangsa (international law), dan bukannya isu perundangan domestik (municipal law). Jadi, perbincangannya harus melihat dari kaca mata perundangan antarabangsa. Walaupun ia masih dalam kerangka perundangan, tetapi perbincangan dan perlaksanaannya adalah tidak sama.

Paling utama, dalam perundangan antarabangsa, tidak ada badan pelaksana khusus yang akan menghukum mana-mana negara seperti mana badan perundangan negara menghukum pesalah-pesalah jenayahnya. Hal-hal yang berkaitan hukuman antarabangsa ini adalah melibatkan persetujuan majoriti negara-negara anggota PBB. Badan yang ada dalam menjadi pihak perantara dalam membincangkan isu-isu pertikaian pun adalah International Court of Justice (ICJ). Itupun sekiranya pertikaian tersebut melibatkan kepentingan antara dua negara atau lebih pada kes-kes yang melibatkan kemanusiaan ataupun diplomatik merentasi sempadan wilayah kenegaraan.

Jadi, isu ICERD ini tidak wajar dipolitikkan, melainkan dinilai daripada kaca mata yang jujur. Ia terbuka kepada sebarang perbincangan ilmiah, dan banyak perkara daripadanya yang boleh membuka mata masyarakat Malaysia tentang proses-proses dalam sistem perundangan antarabangsa yang akan mencerdikkan masyarakat Malaysia tentang soal hak dan kedaulatan negara. Tak perlu nak tutup mulut orang dengan mengapi-apikan sentimen bangsa dan agama, kerana ia tidak akan mencerdikkan melainkan sekadar benteng hujah terakhir apabila sudah ketandusan idea.

Advertisement

Published by A. Muziru Idham

Seorang mahasiswa lepasan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) dalam bidang Pengajian Antarabangsa. Sedang melanjutkan pengajian dalam sarjana Analisis Strategi & Keselamatan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Berminat dalam perbincangan dan pembacaan tentang sastera, hubungan antarabangsa, hak asasi manusia, gerakan sivil, politik Timur Tengah, agama, dan falsafah, tetapi sangat malas hendak mengulas tentang politik tempatan. Sebarang urusan dengan saya boleh diemelkan kepada: amuziruidham@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: