RELEVANKAH LAGI TULISAN JAWI?

Saya mempunyai suatu pandangan yang tidak popular mengenai tulisan jawi, iaitu: Tulisan jawi tidak perlu dikekalkan. Kelangsungan bangsa Melayu tidak bergantungan pada tulisan Jawi.

Sabar dahulu sebelum mengulas. Izinkan saya menyampaikan hujah.

Begini. Bahasa merupakan sesuatu yang wujud sebagai sebuah alat komunikasi yang bersistem dan berstruktur. Walaupun tulisan adalah sebahagian daripada bahasa itu sendiri, namun dalam konteks bahasa Melayu itu sendiri, pengembangan bahasanya adalah unik kerana evolusi bahasanya telah merombak langsung terhadap sistem tulisannya yang telah beranjak daripada tulisan Melayu purba kepada tulisan jawi, dan akhir sekali kepada tulisan rumi. Hal ini lebih terperinci dibincangkan dalam wacana pascakolonialisme di Alam Melayu, tetapi suatu hal yang perlu kita terima adalah proses pengembangan bahasa Melayu itu adalah melalui evolusi tulisannya yang beredar pada semangat zaman yang semasa.

Saya bukannya menolak atau ingin menghapuskan tulisan jawi. Saya sendiri juga boleh saja menulis jawi. Tulisan jawi adalah sebahagian daripada sejarah bangsa Melayu. Jadi kita perlukan tulisan jawi itu bagi menjejak semula bahan-bahan arkeologis yang menyimpan banyak kandungan ilmu kesejarahan dan kebudayaan tamadun Melayu.

Tapi yang saya persoalkan sekarang adalah dari sudut kerelevan tulisan itu sebagai alat komunikasi dan bahasa ilmu pada masa sekarang. Sebagai alat komunikasi, kita mungkin akan dapat memberdayakan tulisan tu melalui penulisan dan surat-surat. Tapi kita kena ingat, kita sekarang berada pada era Revolusi Industri 4.0, di mana banyak hal adalah melalui urusan digital. Kita sekarang tidak boleh lagi sekadar memikirkan tulisan jawi itu sebagai tulisan yang digunakan dalam komunikasi tulisan di atas kertas-kertas. Ia juga perlu difikirkan untuk komunikasi di atas digital. Dengan kemajuan moden pada hari ini, saya tidak fikir tulisan jawi itu relevan untuk wujud sebagai sebuah bahasa digital.

Manakala sebagai bahasa ilmu, bagaimana tulisan jawi itu mampu berdiri sebagai sebuah bahasa ilmu seperti mana kewujudannya pada zaman dahulu? Kita tidak boleh bandingkan dengan tulisan Parsi ataupun Cina, sebab Parsi dan Cina tidak sekadar berdiri sebagai sistem tulisan semata-mata. Kedua-duanya berdiri lengkap sebagai sebuah sistem bahasa. Parsi dan Cina memiliki sistem bahasanya tersendiri yang lengkap sebagai sebuah sistem komunikasi. Bahasa Parsi sudah wujud ribuan tahun lampau dan ia memiliki evolusinya yang berterusan sehingga ke hari ini menyebabkan ia mampu berdiri dengan sendiri. Begitu juga dengan bahasa Cina. Evolusi bahasa Parsi dan Cina tidak berevolusi daripada perubahan budaya atau apa. Kedua-duanya konsisten berevolusi daripada peredaran zaman dan seiring dengan kepengarangan bahasa ilmu menyebabkan evolusi mereka itu tidak langsung menggugat asas-asas yang ada pada bahasa mereka.

Tetapi ia tidak berlaku untuk bahasa Melayu dan tulisan Jawi. Sebab tulisan tersebut sudah tidak berdaya lagi menampung ‘zietgiest‘ zaman sekarang yang memiliki falsafah, astrologi, dan segala kebudayaan ilmu yang sudah jauh berbeza daripada ketamadunan Melayu silam. Saya memisahkan kedua-duanya sebab Bahasa Melayu berdiri sebagai sebuah sistem bahasa yang berevolusi dengan tidak seiring dengan tulisan jawi. Bahasa Melayu sebagai sebuah identiti pepejal mengalami banyak evolusi daripada perubahan agama dan budaya menyebabkan banyak asas-asas tulisan Bahasa Melayu sudah berubah, dan tulisan jawi adalah sebahagian daripada identiti cecair yang dicairkan oleh perubahan zaman.

Ulama-ulama nusantara menggunakan tulisan jawi dalam penulisan-penulisan kitab kerana itulah tulisan pengantar komunikasi dan budaya masyarakat pada zaman dahulu. Manakala tulisan pengantar pada zaman ini menggunakan tulisan rumi sebagai tulisan pengantar. Kecairan identiti tulisan tidaklah sampai mencairkan sama identiti bangsa Melayu itu sendiri. Kita yang menulis rumi dalam komunikasi seharian kita tidaklah sampai mencairkan sekali identiti keMelayuan dalam diri kita. Bermakna sistem tulisan khususnya tulisan Jawi tidaklah menjadi sebuah identiti pepejal kepada masyarakat Melayu.

Tengoklah pada tulisan kawi dan rencong itu. Disebabkan perubahan agama dan budaya, penggunaan tulisan juga turut berubah kepada huruf-huruf yang diambil daripada Arab menyebabkan tulisan Bahasa Melayu menggunakan tulisan jawi yang masih baru dalam peredaran zaman menyebabkan ia perlu mengambil masa untuk berevolusi sebagai bahasa ilmu. Evolusi bahasa ini bukan sesuatu yang sekejap. Ia makan masa berabad-abad lamanya.

Era pasca merdeka menjadikan tulisan jawi digantikan dengan tulisan rumi lalu terus memutuskan akar tradisi tulisan jawi itu sepenuhnya lalu menyebabkan evolusi tulisan jawi itu tersekat dan tidak berkembang luas. Jadi, bagaimana tulisan jawi yang tiba-tiba hendak dihidupkan semula ini hendak mengalami evolusinya dalam tempoh yang singkat dengan perkembangan zaman yang terlalu pantas masa sekarang ini?

Evolusi bahasa tidak sekadar dengan faktor dalaman seperti abjad, tatabahasa, kata pinjaman, dan lain-lain, evolusi bahasa turut berlaku dengan faktor luaran seperti pelahiran istilah-istilah kata kunci yang memegang pintu kepada sesebuah ilmu, pengadaptasian dengan bahasa-bahasa ilmu kontemporari yang tidak wujud pada zaman sebelum terputusnya tradisi penulisan jawi, kepengangaran tulisan jawi untuk mewakili “zeitgeist” masyarakat kontemporari, dan banyak lagi hal-hal lain yang tidak akan sekadar selesai berlaku sekadar dalam masa dua tiga dekad.

Persoalan mudah: Bagaimana tulisan jawi hendak menulis ilmu-ilmu kontemporari – seperti ilmu perubatan, kejuruteraan, astronomi, perundangan, dan sebagainya – yang kebanyakannya diambil daripada Barat dan menggunakan bahasa Inggeris untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu bertulisan jawi? Pengevolusian tulisan jawi tidak berlaku dengan dalam tempoh dekad yang terdekat. Hendak mengejar semula peredaran zaman yang bergerak pantas dalam keadaan tradisi penulisan Jawi yang sudah lama terputus dan ketinggalan jauh bukanlah sesuatu yang mudah.

Identiti bangsa Melayu terhakis dengan tidak menggunakan tulisan Jawi?

Ia tidak berlaku begitu. Tulisan Jawi merupakan identiti cair yang tidak menyimpan identiti pepejal Melayu secara langsung. Tradisi kebudayaan dan keilmuan Melayu tersimpan di dalam Bahasa Melayu itu sendiri yang turut boleh dibaca dan ditutur melalui tulisan-tulisan rumi. Tinggal sahaja kita perlu berterima kasih kepada tulisan-tulisan jawi yang banyak menyimpan khazanah peradaban tamadun Melayu justeru kesemua itu perlu dikaji dan digali semula agar turut dapat diakses oleh generasi pada masa ini. Yang menjadi identiti pepejal bangsa Melayu bukan pada tulisannya, tetapi pada nilai kebudayaan, keagaamaan, kesenian, kesejarahan, adab santun dan sebagainya yang terbangun sebagai peribadi seorang yang berbangsa Melayu.

Kita tidak dilihat sebagai tidak berbangsa Melayu atau nilai keMelayuan yang telah terhakis hanya kerana tidak menulis dengan tulisan jawi. Tulisan adalah alat untuk merakam ilmu. Jadi, apa-apa jua tulisan pun yang digunakan, yang paling relevan adalah tulisan yang boleh dibaca oleh masyarakat pada zamannya dan boleh memahami wacana-wacana yang ingin dibawa olehnya dengan baik. Adalah tidak praktikal jika hanya hendak mengangkat tradisi silam, kita telah meninggalkan aspek terpenting yang ingin dibawa oleh sesebuah tulisan, iaitu sebagai pemudah cara kepada alat penyebaran ilmu.

Sekali lagi saya tegaskan, pandangan saya bukanlah bertujuan menghapuskan tulisan jawi daripada kesejarahan dan kebudayaan bangsa Melayu. Malah saya juga menyokong pengajian tulisan jawi sebagai jati diri bangsa Melayu dalam membaca teks-teks Melayu klasik. Tetapi saya mempersoalkan semula kerelevanan tulisan Jawi itu sebagai bahasa ilmu dan komunikasi pada hari ini.

Advertisement

Published by A. Muziru Idham

Seorang mahasiswa lepasan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) dalam bidang Pengajian Antarabangsa. Sedang melanjutkan pengajian dalam sarjana Analisis Strategi & Keselamatan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Berminat dalam perbincangan dan pembacaan tentang sastera, hubungan antarabangsa, hak asasi manusia, gerakan sivil, politik Timur Tengah, agama, dan falsafah, tetapi sangat malas hendak mengulas tentang politik tempatan. Sebarang urusan dengan saya boleh diemelkan kepada: amuziruidham@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: